Actievoorwaarden
gratis tijdschriftabonnement

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "gratis tijdschriftabonnement" (hierna te noemen: "actie").

 1. Eenmalige deelname per adres
 2. Bij bestelling van proefpakket 93979, 93996 of 93972 ontvangt de deelnemer een tijdschriftabonnement met een gemiddelde waarde van € 13,55 cadeau.
 3. De actie is alleen geldig voor nieuwe klanten van apetito of klanten die gedurende één jaar of langer geen maaltijden hebben besteld.
 4. Na het invullen van het formulier neemt apetito binnen 3 werkdagen telefonisch contact op om een leverdag af te spreken voor de bezorging van het proefpakket. Deze termijn is een streeftermijn en geen fatale termijn. 
 5. Binnen 2 weken na levering van het proefpakket ontvangt de deelnemer de waardebon voor een gratis tijdschriftabonnement thuisgestuurd. Deze kan online verzilverd worden via de website bladcadeau.nl/apetito.
 6. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.
 7. Deelname kan alleen in combinatie met een unieke actiecode. Vul de unieke actiecode in op het online formulier of geen deze telefonisch door bij een telefonische bestelling.
 8. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie worden verwerkt door apetito met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 9. Door apetito verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 10. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend apetito.
 11. apetito is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 12. apetito is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
 13. apetito is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 14. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 15. Voor klachten die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot apetito, telefonisch via 0800 023 29 75 (gratis), per e-mail via info@apetito.nl  of per post: apetito, postbus 136, 7590 AC  Denekamp.
 16. Naast bovenstaande actievoorwaarden zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van apetito van toepassing.
 17. Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de voorwaarden voor deze actie.