Actievoorwaarden proefpakket

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Proefpakket” (hierna te noemen: "actie"). 

 1. De aanbieding i.c.m. de actiecode is geldig voor de periode zoals vermeld in de betreffende advertentie. Indien geen actiecode of actieduur vermeld is, kan tot en met het einde van het lopende jaar gebruik gemaakt worden van de aanbieding mits voldaan is aan art. 2 en 3 van deze voorwaarden.
 2. Eenmalige deelname per adres.
 3. De actie is alleen geldig voor nieuwe klanten of klanten die gedurende 1 jaar of langer geen maaltijden hebben besteld. 
 4. De nieuwe klant ontvangt ter kennismaking eenmalig het probeerpakket  93981 (standaard), 93983 (natriumarm), 93982 (glutenvrij) of 93684 (vegetarisch) voor slechts € 22,50.
 5. Na het invullen van het formulier neemt apetito binnen 3 werkdagen telefonisch contact op om een leverdag af te spreken voor de bezorging van het probeerpakket. Deze termijn is een streeftermijn en geen fatale termijn. 
 6. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.
 7. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie worden verwerkt door apetito met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 8. Door apetito verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 9. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend apetito. 
 10. apetito is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. 
 11. apetito is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen. 
 12. apetito is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. 
 13. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. 
 14. Voor klachten die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot apetito, telefonisch via 088 - 2012 123, per e-mail via info@apetito.nl of per post: apetito, postbus 301, 7570 AH, Oldenzaal.
 15. Naast bovenstaande actievoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van apetito van toepassing zoals vermeld op www.apetito.nl/leveringsvoorwaarden.
 16. apetito behoudt zich het recht voor om de samenstelling van het proefpakket tussentijds te wijzigen.
 17. Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de voorwaarden voor deze actie.